x English version
Java programy
> Mobile HTML Editor
Editor HTML stránok s priamym vkladaním HTML tagov aj s parametrami.

> Údaje
Chemické prvky, slnečná sústava, štáty, anglické a nemecké nepravidelné slovesá.

> mFileManager
Prehliadač systému súborov.

> ExtendedJavaCalculator
Aplikácia na tvorbu výpočtov s viacerými parametrami a ich automatický výpočet .

> Rozvrh
Rozvrh hodín a známky.

> FileCounter
Vypíše počet a veľkosť súborov v telefóne.

> VideoPlayer
Prehrávač videa.

> Čas
Vypočíta rozdiel alebo súčet dvoch časov.

> Zmeny
Jednoduchá aplikácia na zapisovanie pracovných zmien.

> Pascalov trojuholník
Vykreslenie Pascalovho trojuholníka.

> Fotky
Aplikácia fotí v určitom časovom intervale.

> Štáty
Obsahuje informácie o všetkých štátoch.

> Matematika
Výpočty a kreslenie grafov.

> Meniny
Jednoduchý kalendár so zobrazením menín.

> Determinanty
Výpočet determinantov.

> Meter
Jednoduché pravítko.
 
> Matikář
Výpočet parametrov 2D a 3D objektov.

> Fyzikář
Aplikácia na výpočet fyzikálnych vzorcov.

> Abc
Aplikácia zobrazujúca postupne znaky na celý displej .

> Mobile Light
Aplikácia necháva počas svojho behu stále zapnuté podsvietenie displeja.

> Kódy
Aplikácia na zistenie kódov tlačidiel.