< späť na Java programy
x English version
Matematika
> Download (verzia 8.6)
Pred stiahnutím musíte súhlasiť s Podmienkami pre používanie a šírenie voľne šíriteľných aplikácií.
> matematika.jar (27 kB) - stiahnuté x
> matematika.jad (1 kB)
> Popis
Funkcie:
- výpočet aritmetického, geometrického a harmonického priemeru
- vyhľadávanie násobkov a delitelov jedného alebo viacerých čísel
- grafy lineárnych, kvadratických, mocninových, exponenciálnych a lomených funkcií + pri lineárnych a kvadratických funkciách priesečníky s osou X a Y
- grafy funkcií sin, cos, tan a cotan
- absolútne hodnoty vo funkciách
- výpočet lineárnych a kvadratických rovníc
- výpočet faktoriálu
- súčet a súčin niekoľko za sebou idúcich čísel
- rozklad na súčin prvočísel
- prevod čísel medzi sústavami
- komplexné čísla
- vyčíslenie výrazu, graf funkcie
> Požiadavky
CLDC1.1 MIDP2.0
> Jazyk
- slovenčina
- English
- Turkish (translation: anatolia23@msn.com http://www.talmaster.tr.gs)
- čeština (preklad: http://www.czechlinux.info)
> Ukážky