< späť na Java programy
x English version
mFileManager
> Download (verzia 0.84)
Pred stiahnutím musíte súhlasiť s Podmienkami pre používanie a šírenie voľne šíriteľných aplikácií.
> mfilemanager.jar (40 kB) - stiahnuté x
> mfilemanager.jad (1 kB)
> Popis
Nedokončená verzia programu určená na vyskúšanie. Zatiaľ obsahuje tieto funkcie:
- prehľadávanie systému súborov v pamäti telefónu a na MMC karte, vrátane skrytých diskov
- nastavenie zobrazovania skrytých súborov a prípon
- popis typov súborov (zatiaľ nie sú všetky)
- zobrazenie voľného miesta
- zobrazenie vlastností jedného súboru/adresára (názov, typ, veľkosť - pri adresári veľkosť obsahu, umiestnenie, dátum a čas poslednej zmeny, skryté)
- zobrazenie vlastností viacerých súborov/adresárov (počet vybratých objektov, celková veľkosť vybratých objektov, počet a celková veľkosť vybratých súborov/adresárov)
- premenovávanie súborov/adresárov
- vytváranie nových súborov a adresárov
- zobrazenie štruktúry adresárov
- vytvorenie zoznamu najčastejšie používaných adresárov
- vymazávanie súborov/adresárov (mazanie aj celého obsahu adresárov)
- kopírovanie a presúvanie súborov/adresárov (adresáre vrátane celého obsahu) spôsobom vystrihnúť/kopírovať-vložiť alebo pomocou výberu cieľového adresára
- výber viacerých objektov v adresári + vymazávanie, presúvanie, kopírovanie viacerých objektov naraz
- vyhľadávanie objektov podľa názvu + práca s výsledkami vyhľadávania (vymazávanie, presúvanie, kopírovanie, zobrazenie vlastností + prechod na nadradený adresár)

Nové vo verzii 0.6:
- zmena atribútov (skryté, iba na čítanie) - aj viac súborov naraz a obsah adresárov
- prehrávanie videa a zvukov

Nové vo verzii 0.7:
- pridané vyhľadávanie podľa veľkosti (dá sa nastaviť minimálna a maximálna veľkosť súboru v KB) a dátumu
- počas vyhľadávania sa zobrazuje počet už nájdených položiek
- dá sa zobraziť celkové, použité a voľné miesto každého disku
- počas zmeny súborov je už vidieť celý koniec cesty k súboru (text je zarovnaný k pravému okraju displeja)

Nové vo verzii 0.71:
- pridané rozpoznávanie ďalších typov súborov
- vyhľadávanie aj podľa typu
- možnosť výberu súborov podľa typu
- možnosť otvárať dlhšie súbory
- zoraďovanie súborov podľa názvu, typu, veľkosti a dátumu (vzostupne aj zostupne)
- možnosť nastaviť zobrazovanú informáciu v spodnom riadku (typ, veľkosť, dátum) alebo vpravo pri názve súboru (veľkosť, dátum)
- pri výbere viacerých diskov sa zobrazí ich celková veľkosť, voľné miesto a použité miesto
- presnejšie zobrazovanie veľkosti (v KB na 2 desatinné miesta)

Nové vo verzii 0.72:
- opravené chyby pri vyhľadávaní v 0:/System
- opravené načítavanie obsahu adresára 0:/System/T9

Nové vo verzii 0.74:
- možnosť otvoriť súbor pomocou wapového prehliadača telefónu/prehrávača videa a zvukov v telefóne
- aktivovanie témy priamo z aplikácie
- spúšťanie iných aplikácií
> Požiadavky
CLDC1.1 MIDP2.0
Siemens (testované na CX65 a emulátori CX75) alebo telefón s podporou JSR75 (netestované)
> Ukážky